Afzegregels & Voorwaarden

Hieronder vind je met name de regels m.b.t. het afzeggen van een les en het eventuele inhaalrecht voor die les.

Deze afzegregels maken deel uit van de Algemene Voorwaarden die elders op de website zijn gepubliceerd onder Algemene voorwaarden.

Het afzeggen van een les
• Als je niet aanwezig kunt zijn op een les, dan weten we dat natuurlijk graag tijdig van je, uiterlijk 24 uur van tevoren, zodat we daarmee rekening kunnen houden. 
• Afzeggen gebeurt in ieder geval via het mailadres: afzeggen@muziekgarage.nl onder vermelding van de naam van de leerling, de dag die het betreft en de naam van de docent.
• Als je pas op de dag zelf afzegt, dan beslist óók nog een SMS sturen naar de docent. Je vindt het nummer van jouw docent in je Muziekschool-klapper.
• Ook voor vragen om mogelijk verschuiven van een les gebruik je het zelfde mailadres: afzeggen@muziekgarage.nl
• Geef nooit alleen mondeling aan dat je afwezig zult zijn. Dit dient altijd in combinatie met het per mail via afzeggen@ te gaan.
 
Beperkt recht op inhalen van lessen
• De meeste muziekscholen kennen geen inhaalrecht. Bij de MuziekGarage is daar - in beperkte mate - wel in voorzien.
• Als je individueel les volgt, dan mag je - mits tijdig afgezegd - tot 2 lessen per cursusjaar inhalen (Nb: kijk alvast in de jaarkalender om te zien of er al op voorhand dagen zijn dat je niet kunt).
• Tijdig afzeggen dient uiterlijk 24 uur vóór jouw lestijd te gebeuren zoals hierboven aangegeven, via afzeggen@muziekgarage.nl
• Volg je duo-lessen dan kun je in beginsel geen aanspraak op inhaalles maken. Er kan namelijk niet worden verwacht dat een docent tweemaal les moet geven voor dezelfde lesvergoeding. Indien je echter met z’n tweeën tijdig afzegt, dan kan bekeken worden of de les alsnog kan worden ingehaald, e.e.a. ter beoordeling van de muziekschoolleiding.
• Bij trio- en groepslessen is er geen mogelijkheid tot inhalen.
• Indien je aanspraak hebt op 'inhalen', dan dien je daartoe zelf in de eerstvolgende lessen een afspraak met de docent te maken. Je aanspraak op inhaalles zul je in hetzelfde semester (helft van het cursusjaar) moeten doen, en nooit later dan 3 weken voor het einde van dat semester. De actie voor het plannen van een inhaalles ligt dus bij de leerling.
• Het kan zijn dat een in te halen les, geheel of gedeeltelijk aan een volgende, reguliere les gekoppeld wordt.

• Het inhalen van een les die vanwege de docent werd afgezegd zal op initiatief van de Muziekschool worden worden ingepland.