Lesvormen & Tarieven

Het cursusjaar 2023-2024 begint op Maandag 4 september - Later instromen is mogelijk indien plek beschikbaar

Je kunt, individueel of in duolesvorm (indien duokandidaat voorhanden), les krijgen op piano, keyboard, drums, saxofoon, viool, altviool, cello, akoestische of electrische gitaar, ukelele, basgitaar, dwarsfluit en in zang. Daarnaast zijn diverse samenspelvormen, 'vocal groups' en cursussen die in groepsvorm plaatsvinden. 

Lesvormen en Lestarieven
De instrument- en zanglessen duren normaliter een half uur. Langer les is bespreekbaar. Met name volwassen leerlingen kiezen er vaak voor om tweewekelijks* les te volgen, maar dan b.v. met lessen van 45 minuten.
* tweewekelijkse les kunnen we in principe alleen programmeren aan het begin of einde van een lesdag (veelal vroege middag of avond) of indien er een zgn. spiegelleerling voor de andere weken voorhanden is.

Lesvergoeding
De hieronder aangegeven maandbedragen betreffen de jaarlijkse en de maandelijkse lesvergoeding, verdeeld over 10 of (bij individuele of duolessen) 12 maandtermijnen, tenzij anders is aangegeven. 

NB: in beginsel wordt de lesafspraak voor een heel curcusjaar gemaakt. Alleen in bijzondere gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Bij groepsvormen (AMV, Bands, Koren, e.d.) kan er een maand voor afloop van het 1e semester per mail aangegeven worden om na het lopende semester geen tweede semester te volgen.  

Tarieven Cursusjaar 2023 - 2024 (start va ma 4 september)  
NB: Muziekles aan jongeren tot 21 jaar is vrijgesteld van btw. 
Bij les aan volwassenen (21+ jaar) dient er wettelijk 21% btw over de lesvergoeding in rekening gebracht te worden.
Hieronder zijn de kosten per jaar excl. btw en per maandtermijn inclusief btw weergegeven. Naast maximale spreiding in 10 of 12 maandtermijnen kan de lesvergoeding ook ineens of in 2 betaaltermijnen per cursusjaar voldaan worden.

Lesvorm Instrument/Zangles
Cursusjaar 2023-2024  
(Jaar) tarief
excl btw
Jeugd tot 21 jaar,
10 mnd termijnen
Jeugd tot 21 jaar
12 mnd termijnen
Volwassenen,
10 termijnen
Volwassenen,
12 termijnen
    btw-vrijgesteld btw-vrijgesteld  incl. btw incl. btw
Individueel, 30 min, wekelijks 990 99 82,50 119,79 99,83
Duoles, 30 min, wekelijks 576 57,60 48,00 69,70 58,08
Individueel, 30 min,
2-wekelijks (normaliter alleen
in combi  met andere instrument-/zangles).
495 49,50 42,25 59,90 49,91
Individueel, 45 min, 2-wekelijks 742,50 74,25 61,88 89,84 74,87
           
Proefles, 30 min (kontant bij les aan docent betalen)  15        
  (Jaar) tarief
excl btw
Jeugd tot 21 jr  Jeugd tot 21 jr Volwassenen Volwassenen
Groepsvormen**   10 termijnen 12 termijnen 10 termijnen  12 termijnen
AMV - Alg. Muzikale Vorming 4-6 jarigen, wekelijks (36 weken) 45 min 306 30,60 25,50 nvt nvt
Zanggroep Mees Kees wekelijks (36 weken) 45 min 306 30,60 25,50 nvt nvt
Zanggroep Volwassenen*60 min 2-wekelijks 198 nvt nvt 23,96 19,97
Bandcoaching, 60 min 2-wekelijks 234 23,40 19,50    
Ensemblecoaching, 60 min, 2-wekelijks 153 15,30 12,75    
Instrument-Oriëntatie, 3 mnd (8 sessies + 1 indiv. Proefles). Zie Agenda.   115 per cursus incl. proefles      
Het cursusjaar kent netto 36 lesweken (of 18 lessen bij tweewekelijkse lessen). Zie de Jaarkalender.
* Bij les aan volwassenen (21+ jaar) is de wettelijk 21% btw over de lesvergoeding van toepassing.
** Groepslessen onder voorbehoud van voldoende deelnemers.
NB: Wijzigingen en evt. ommissies voorbehouden.
       

 


Lestijden - Muziekschool Baarn - Koetshuis Pekingtuin

Voor Volwassen leerlingen is les in de ochtend/vroege middag of latere avonduren af te spreken (e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheden per rooster/docent). 
Voor lessen aan schoolgaande kinderen/jongeren wordt er bij Muziekschool Baarn op maandag, dinsdag, donderdag va 14.00 uur lesgegeven, op zaterdag vanaf 9.30 uur en op de woensdag en vrijdag lesgegeven vanaf 12.30 uur.

Lestijden - Muziekschool Soestdijk
Er wordt bij Muziekschool Soestdijk, e.e.a. afhankelijk van het specifieke rooster/instrument, op maandag en dinsdag lesgegeven vanaf 15.00 uur en op woensdagen vanaf 13.00 uur. De cursus Instrument-Orientatie wordt tweemaal per schooljaar op de vrijdagmiddagen georganiseerd.


Het cursusjaar kent 36 (of 18, voor tweewekelijkse les) van september t/m juni.
Zie voor de lesdagen, vakanties en speciale evenementen de jaarkalender
Leslocaties

De lessen, groepscursussen en samenspelvormen vinden plaats op de volgende locaties:
Muziekschool Baarn - Koetshuis Pekintuin, Stationsweg 45.
Muziekschool Soestdijk - 
Da Costaschool, Spoorstraat 3, naast NS Station Soestdijk.

Docententeam
De instrument- en zanglessen alsook de groepslessen worden geleid door onze gekwalificeerde docenten die zowel lesgeven als regelmatig zelf optreden. Onder Docententeam vind je meer informatie over het team van docenten.