Lesvormen & Tarieven

Het cursusjaar begint op Maandag 6 september - Later instromen mogelijk indien plek beschikbaar
Je kunt, individueel of in duolesvorm, les krijgen op piano, drums, saxofoon, viool, cello, akoestische of electrische gitaar, ukelele, basgitaar, dwarsfluit en in zang. Daarnaast zijn diverse samenspelvormen, 'vocal groups' en cursussen die in groepsvorm plaatsvinden. 

Lesvormen en Lestarieven
De instrument- en zanglessen duren normaliter een half uur. Langer les is bespreekbaar. Met name volwassen leerlingen kiezen er vaak voor om tweewekelijks* les te volgen, maar dan b.v. met lessen van 45 minuten.
* tweewekelijkse les kunnen we in principe alleen programmeren aan het einde van een lesdag (veelal avond) of indien er een zgn. spiegelleerling voor de andere weken voorhanden is.
 
We volgen in principe de schoolvakanties van de BAARNSE BASISSCHOLEN. Vanaf de start van het schooljaar zijn er 37 lesweken in de tien maanden van het cursusjaar, van september t/m juni. De tweewekelijkse leerlingen hebben 18 weken les, in de Witte of in de Blauwe Lesweken uit de Jaarkalender (te raadplegen via de homepagina). 

Nog meer muziekplezier door Samenspelen
Gedurende het cursusjaar zijn er twee periodes van twee lesweken (in Januari en eind Mei/begin Juni) waarin de docenten en leerlingen (desgewenst door de leerling) de vrijheid hebben af te wijken van de reguliere lestijd om in een combinatie met andere leerlingen samen stukken te oefenen, b.v. op weg naar een van de optredens (b.v. voor de Voorspeelmiddagen, Zangmiddag of Zomeruitvoering). 

Lesvergoeding
De hieronder aangegeven maandbedragen betreffen de maandelijkse lesvergoeding, verdeeld over 10 of (bij individuele of duolessen) 12 maandtermijnen, tenzij anders is aangegeven. 

NB: in beginsel wordt de lesafspraak voor een heel curcusjaar gemaakt. Alleen in bijzondere gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Bij groepsvormen (AMV, Bands, Koren, e.d.) kan er een maand voor afloop van het 1e semester per mail aangegeven worden om na het lopende semester geen tweede semester te volgen.  

Tarieven Cursusjaar 2021 - 2022 (start 6 september)  
NB: Muziekles aan jongeren tot 21 jaar is vrijgesteld van btw. 
Bij les aan volwassenen (21+ jaar) dienen we wettelijk 21% btw over de lesvergoeding in rekening te brengen. 

Lesvorm Instrument/Zangles  
(uitbreiding lestijd mogelijk)
Jaartarief* In 10 Termijnen van In 12
Termijnen van
Individueel, 30 min, wekelijks 888 88,80 74
Duoles, 30 min, wekelijks 555 55 46,25
Individueel, 30 min, 2-wekelijks (advies: alleen
bij combi van instrument-/zangles).
456 45,60 38
Individueel, 45 min, 2-wekelijks 684 68,40 57
       
Proefles, 30 min (kontant bij les aan docent betalen)  15    
       
Groepsvormen**      
AMV - Alg. Muzikale Vorming 4-6 jarigen, wekelijks (37 weken) 45 min 277,50 27,75  
       
Zanggroep Volwassenen*60 min 2-wekelijks 171* 17,10*  
Vocal Group Popvoices, 13-20 jr, 60 min, 2-wekelijks 171 17,10  
Bandcoaching, 60 min, 2-wekelijks 218,50 21,85  
Ensemblecoaching, 60 min, 2-wekelijks 142,50 14,50  
Instrument-Oriëntatie, 3 mnd (8 sessies + 1 indiv. Proefles) Start cursus op vrijdagmiddag 8 okt zowel in Soestdijk (15.30) als in Baarn (16.50 en 17.40) 129 3 termijnen van 43,- 
(incl. een indiv. proefles)
 
Het cursusjaar kent netto 37 lesweken (of 18 lessen bij tweewekelijkse lessen). Zie de Jaarkalender.
* Bij les aan volwassenen (21+ jaar) dienen we wettelijk 21% btw over de lesvergoeding in rekening te brengen. ‚Äč
** Groepslessen onder voorbehoud van voldoende deelnemers.
NB: Wijzigingen voorbehouden.
     Lestijden - Muziekschool Baarn - Koetshuis Pekingtuin

Voor Volwassen leerlingen is les in de ochtend, vroege middag of latere avonduren af te spreken (e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheden per rooster/docent). 

Voor lessen aan schoolgaande kinderen/jongeren wordt er bij Muziekschool Baarn op maandag, dinsdag, donderdag va 14.00 uur lesgegeven, op zaterdag vanaf 9.30 uur en op de woensdag en vrijdag lesgegeven vanaf 12.30 uur, 

Lestijden - Muziekschool Soestdijk

Er wordt bij Muziekschool Soestdijk op maandag en dinsdag lesgegeven vanaf 15.30 uur en op
woensdagen vanaf 13.00 uur
. In het schooljaar 2021/2022 wordt er uitbreiding verwacht op de Donderdagen.

Het cursusjaar kent 37 (of 18, voor tweewekelijkse les) van september t/m juni.
Zie voor de lesdagen, vakanties en speciale evenementen de jaarkalender

Leslocaties

De lessen, groepscursussen en samenspelvormen vinden plaats op de volgende locaties:
Muziekschool Baarn - Koetshuis Pekintuin, Stationsweg 45.
Muziekschool Soestdijk - 
Da Costaschool, Spoorstraat 3, naast NS Station Soestdijk.

Docententeam
De instrument- en zanglessen alsook de groepslessen worden geleid door onze gekwalificeerde docenten die zowel lesgeven als regelmatig zelf optreden. Onder Docententeam vind je meer informatie over het team van docenten.