Afzegregels & Voorwaarden

Hieronder vind je met name de regels m.b.t. het afzeggen van een les en het eventuele inhaalrecht voor die les.

Deze afzegregels maken deel uit van de Algemene Voorwaarden die elders op de website zijn gepubliceerd onder Algemene voorwaarden.

Het afzeggen van een les
• Als je niet aanwezig kunt zijn op een les, dan weten we dat natuurlijk graag tijdig van je, uiterlijk 24 uur van tevoren, zodat we daarmee rekening kunnen houden. 
• Afzeggen gebeurt in ieder geval per mailbericht en onder vermelding van de naam van de leerling, de dag die het betreft en de naam van de docent. Afzeggen mag ook per App-bericht, maar telt alleen als tijdige afzegging indien het bericht door ons expliciet is bevestigd.
Als je pas op de dag zelf afzegt, dan beslist óók nog een SMS sturen naar de docent. Je vindt het nummer van jouw docent in principe in je Muziekschool-klapper.
NB: Geef nooit alleen mondeling aan dat je afwezig zult zijn, dat geldt niet als een tijdige/correcte afzegging. Afzeggen dient altijd (in combinatie met) een mailbericht aan de muziekschool te gebeuren.
 
Beperkt recht op inhalen van lessen
• De meeste muziekscholen kennen normaliter geen inhaalrecht. Bij Muziekschool Baarn-Soestdijk is daar - in beperkte mate - wel in voorzien.
• Als je individueel les volgt, dan mag je - mits tijdig afgezegd - een les per semester (half jaar) inhalen (Nb: kijk alvast in de jaarkalender om te zien of er al op voorhand dagen zijn dat je niet kunt).

‚Äč• NB: Voor de lessen vanaf 1 juni geldt dat deze bij afzegging in principe niet meer worden ingehaald. 
• Tijdig afzeggen dient uiterlijk 24 uur vóór je lestijd te gebeuren zoals hierboven aangegeven, via een mail aan info@muziekschoolbaarn.nl of info@muziekschoolsoestdijk.nl of een door ons bevestigd app/smsbericht.
• Volg je duo-lessen dan kun je in beginsel geen aanspraak op inhaalles maken. Er kan namelijk niet worden verwacht dat een docent tweemaal les moet geven voor dezelfde lesvergoeding. Indien je echter met z’n tweeën tijdig afzegt, dan kan bekeken worden of de les alsnog kan worden ingehaald, e.e.a. ter beoordeling van de muziekschoolleiding.
• Bij trio- en groepslessen is er geen mogelijkheid tot inhalen.
• Indien je aanspraak hebt op 'inhalen', dan dien je dat zelf in de eerstvolgende lessen bij je docent te melden. Je aanspraak op inhaalles zul je niet later kunnen doen dan 3 weken voor het einde van de reguliere lessen van het semester. De actie voor het bespreken van een inhaalles ligt dus bij de leerling.
• Een in te halen les kan geheel of gedeeltelijk aan (een) volgende reguliere les(sen) gekoppeld worden.

• Een in te halen les kan, indien het voor de leerling en/of docent niet eenvoudig op een fysieke inhaalmoment en -plek gerealiseerd kan worden, ook via Live-Videoverbinding gegeven worden, op een n.t.b. dag/tijdstip. 
• Het inhalen van een les die door docent/muziekschool werd afgezegd zal op initiatief van de Muziekschool worden ingepland.

Baarn/Soestdijk, juli 2022