Lesvormen & Tarieven

Het cursusjaar begint op Maandag 5 september - Later instromen mogelijk indien plek beschikbaar

Je kunt, individueel of in duolesvorm, les krijgen op piano, drums, saxofoon, viool, cello, akoestische of electrische gitaar, ukelele, basgitaar, dwarsfluit en in zang. Daarnaast zijn diverse samenspelvormen, 'vocal groups' en cursussen die in groepsvorm plaatsvinden. 

Lesvormen en Lestarieven
De instrument- en zanglessen duren normaliter een half uur. Langer les is bespreekbaar. Met name volwassen leerlingen kiezen er vaak voor om tweewekelijks* les te volgen, maar dan b.v. met lessen van 45 minuten.
* tweewekelijkse les kunnen we in principe alleen programmeren aan het begin of einde van een lesdag (veelal vroege middag of avond) of indien er een zgn. spiegelleerling voor de andere weken voorhanden is.

Lesvergoeding
De hieronder aangegeven maandbedragen betreffen de maandelijkse lesvergoeding, verdeeld over 10 of (bij individuele of duolessen) 12 maandtermijnen, tenzij anders is aangegeven. 

NB: in beginsel wordt de lesafspraak voor een heel curcusjaar gemaakt. Alleen in bijzondere gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Bij groepsvormen (AMV, Bands, Koren, e.d.) kan er een maand voor afloop van het 1e semester per mail aangegeven worden om na het lopende semester geen tweede semester te volgen.  

Tarieven Cursusjaar 2022 - 2023 (start va ma 5 september)  
NB: Muziekles aan jongeren tot 21 jaar is vrijgesteld van btw. 
Bij les aan volwassenen (21+ jaar) dienen we wettelijk 21% btw over de lesvergoeding in rekening te brengen. Hieronder zijn de tarieven inclusief btw weergegeven.

Lesvorm Instrument/Zangles  
 
Jeugd tot 21 jaar,
in 10 termijnen
Jeugd tot 21 jaar,
in 12 termijnen
Volwassenen,
10 termijnen
Volwassenen,
12 termijnen
  termijnbedrag, btw-vrijgesteld termijnbedrag, btw-vrijgesteld termijnbedrag, incl. btw termijnbedrag,
incl. btw
Individueel, 30 min, wekelijks 90 75 108,90 90,75
Duoles, 30 min, wekelijks 55,80 46,50 67,52 56,27
Individueel, 30 min,
2-wekelijks (advies: alleen
in combi  met andere instrument-/zangles).
45 37,50 54,45 45,38
Individueel, 45 min, 2-wekelijks 67,50 56,25 81,68 68,06
         
Proefles, 30 min (kontant bij les aan docent betalen)  15       
         
Groepsvormen**        
AMV - Alg. Muzikale Vorming 4-6 jarigen, wekelijks (36 weken) 45 min 28,80 24 nvt nvt
         
Zanggroep Volwassenen*60 min 2-wekelijks nvt nvt 21,78 18,15
Vocal Group Popvoices, 13-20 jr, 60 min, lessen-series van 9 wekelijkse sessies. Data n.t.b. 90 per serie      
Bandcoaching, 60 min, 2-wekelijks 22,50 18,75    
Ensemblecoaching, 60 min, 2-wekelijks 13,50 11,25    
Instrument-Oriëntatie, 3 mnd (8 sessies + 1 indiv. Proefles). Zie Agenda. 114 per cursus incl. proefles      
Het cursusjaar kent netto 36 lesweken (of 18 lessen bij tweewekelijkse lessen). Zie de Jaarkalender.
* Bij les aan volwassenen (21+ jaar) is de wettelijk 21% btw over de lesvergoeding van toepassing.
** Groepslessen onder voorbehoud van voldoende deelnemers.
NB: Wijzigingen en evt. ommissies voorbehouden.
       
Lestijden - Muziekschool Baarn - Koetshuis Pekingtuin

Voor Volwassen leerlingen is les in de ochtend/vroege middag of latere avonduren af te spreken (e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheden per rooster/docent). 
Voor lessen aan schoolgaande kinderen/jongeren wordt er bij Muziekschool Baarn op maandag, dinsdag, donderdag va 14.00 uur lesgegeven, op zaterdag vanaf 9.30 uur en op de woensdag en vrijdag lesgegeven vanaf 12.30 uur.

Lestijden - Muziekschool Soestdijk
Er wordt bij Muziekschool Soestdijk, e.e.a. afhankelijk van het specifieke rooster/instrument, op maandag en dinsdag lesgegeven vanaf 15.00 uur en op woensdagen vanaf 13.00 uur.


Het cursusjaar kent 36 (of 18, voor tweewekelijkse les) van september t/m juni.
Zie voor de lesdagen, vakanties en speciale evenementen de jaarkalender
Leslocaties

De lessen, groepscursussen en samenspelvormen vinden plaats op de volgende locaties:
Muziekschool Baarn - Koetshuis Pekintuin, Stationsweg 45.
Muziekschool Soestdijk - 
Da Costaschool, Spoorstraat 3, naast NS Station Soestdijk.

Docententeam
De instrument- en zanglessen alsook de groepslessen worden geleid door onze gekwalificeerde docenten die zowel lesgeven als regelmatig zelf optreden. Onder Docententeam vind je meer informatie over het team van docenten.